Saturday, August 17, 2013

ISANG TANONG, MALING SAGOT NG MGA Born Again part 1 (PAGSUSURI SA MGA KAMALIAN ng AKLAT NA “ISANG TANONG ISANG SAGOT NI ED LAPIZ

Palagi akong natatawa sa mga taong nasa labas ng Iglesia catolica dahil sa kanilang pagpapakita ng kamangmangan. Isa sa mga pinakanakatatawa ay  nang mabasa ko ang ipinagmamalaking aklat-pananampalataya ng mga born again na pinamagatang “Isang Tanong Isang Sagot”. Akda ito ng isang pastor na nagngangalang Ed Lapiz na iniidolo ng mga born again Christians (daw). Dahil sa lubha akong nahiwagaan sa libro, nanghiram ako sa isa kong kaybigan na bagaman hindi born again ay may ganoong aklat. Ngunit, animo’y naging komdeya ito para sa akin dahil sa mga heretic doctrines na itinuturo ng may-akda at ang mga mahihinang akusasyon nito laban sa  Santa Iglesia. sa pagkakataong ito, nais kong ibahagi ang mga kapuna-puna sa nasabing aklat nang sa ganon ay hindi maloko ang mga tao.

Unang kapuna-puna sa aklat ay nang masabi ito ni Ed lapiz:

“The bible is composed of 66 books, written by 44 different authors in a span of 2,600 years.” mula sa : p.3, ISANG TANONG ISANG SAGOT,Ed Lapiz

ang heretikong aklat ni Ptr. Ed Lapiz
Historically, Bible is composed of 73 books. Si MARTIN LUTHER ang dahilan kung bakit nagsunuran ang mga sekta Protestante na magkaroon ng Bibliang binubuo ng 66 na aklat. Subalit kung titingnan ang kasaysayan, hindi ito ang eksaktong bilang ng Biblia. ayon mismo sa biblia, maaaring tumingin tayo sa kasaysayan sa pag-aalam ng katotohanan:

Job 8:8(ADB)“Sapagka't ikaw ay magsisiyasat, isinasamo ko sa iyo, sa unang panahon, at pasiyahan mo ang sinaliksik ng kanilang mga magulang:”                

Ngayon, kung titingnan natin ang mga aklat- kasaysayan at kung magsusuri tayo sa mga maaaring mapagkatiwalaang sources ng impormasyon, ganito ang sinasabi:

Even the Old Testament used by Paul and other Hellenized Jews, who constituted many of Christianity’s early converts, was the Greek translation of Hebrew Scriptures known as SEPTUAGINT.”(p. 467. HISTORY OF THE ROMAN PEOPLE. 4th edition. Ward, Allen.et.al.)

 Malinaw na sinabi ng aklat-kasaysayan na ang kasulatang ginamit ni San Pablo sa pangangaral ay ang Greek translated na Kasulatang Hebreo na tinatawag ding Septuagint. Ano naman ang nilalaman nito? ANG ilan sa mga NILALAMAN NG SEPTUAGINT na WALA SA KALIMITANG BIBLIA NG MGA PROTESTANTE AY ANG MGA SUMUSUNOD: (bukod pa riyan ang mga kulang-kulang na sipi ng mga Biblia ng Born again sa Daniel at Esther)
-          1 Macabeo
-          2 Macabeo
-          Judith
-          Tobit
-          Baruch
-          Aklat ng Karunungan
-          Sirach
(see Textual table here: http://en.wikipedia.org/wiki/Septuagint)

Ang mga aklat na nabanggit sa taas ay tinatawag na DEUTEROCANONICO (apocrypha)na syang ISINAMA NG IGLESIA bunsod na rin sa pagpapanatili ng apostolikong tradisyon nito na matatandaang GINAMIT NAMAN NG MGA SINAUNANG CRISTIANO LALO NA NI SAN PABLO. Ibig sabihin, KULANG ANG AKLAT NG MGA PROTESTANTE LALO NA NG MGA BORN AGAIN DAHIL SA HALIP NA 46 AKLAT ay sinunod nila ang anti- Christian canon ng mga rabbis sa Jamnia na binubuo lamang ng 39 na aklat. Isa pa, hindi maaaring magkamali ang Santa Iglesia sa pagdedesisyon kung anu- anong aklat ang isasama sa Biblia dahil itinakda na ni Cristo ang pagbibigay awtoridad sa pagcacanonize sa Biblia nang sabihin nya kay San Pedro ang ganito:

Mateo 16:18-20 (ADB)At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at anomang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit; at anomang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.Nang magkagayo'y ipinagbilin niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Cristo. 

Nangangahulugan lamang nito na sadyang may kapangyarihan ang IGLESIA sa pagtatalaga kung anu- anong kasulatan ang “divinely inspired” o hindi anupa’t sinabi na ni san Pablo na ang Iglesia ang pundasyon at haligi ng katotohanan:

1 Timoteo 3:15(ADB) Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

Ibig sabihin, hindi Biblia ang nagsilang sa Iglesia kundi ang Iglesia ang nagsilang sa Biblia. At kung titingnan naman ang mga sinaunang Biblia, makikita rin ang ilan sa mga deuterocanonico tulad ng Codex Sinaiticus na naglalaman ng mga sipi mula sa Macabeo, Judit, Tobit, at Karunungan (see: http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx)

Marami pa rapat ang pagtatalunan sa usaping ito pero sa simpleng sitas lamang mula sa mga aklat at sa simpleng pag-uugnay ng kasaysayan sa Biblia, NAPATUNAYANG MALI ANG MGA BORN AGAIN PAGDATING SA PAGBIBILANG NG MGA AKLAT SA BIBLIA.

Ikalawang pagpupuna:

ang tanong na sinagot ni Ed Lapiz ay ganito, “WHAT DOES THE BIBLE mean when it says, “be born again?””

ang naging sagot naman ni Ed Lapiz ay ganito:

…”tinabunan nang kahit anu- anong issues, tinabunan ng kung anu- anong do’s and donts, tapos yung pinakamahalaga na magdadala sa tao sa langit, hindi itinuturo- you must be born again…”(p.7, Isang tanong isang sagot)

marahil ay nagpaparinig sya na marami sa mga sekta ay hindi tinuturo ang pagiging born again lalo na raw ang Santa iglesia. Pero kung iisipin, NAPAKAMALING ISIPIN NA HINDI ITO TINURO NG SANTA IGLESIA SAPAGKAT SA LOOB NG 2000 TAON, MARAMI NA ANG NAGING BORN AGAIN DAHIL SA IGLESIA CATOLICA!!! BAKIT???

Una dapat muna natin alamin kung KAYLAN BANG MATATAWAG NA BORN AGAIN ANG isang tao?

Juan 3:3 (ADB)Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo,Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. 
Kung ipagpapatuloy natin sa ika-limang bersikulo:

Juan 3:5(ADB)Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. 
Samakatwid, ang pagsilang sa tubig o bautismo ang sinasabing palatandaan ng mga taong ipinanganak muli at ITO ANG MALINAW NA TINUTURO NG SANTA IGLESIA CATOLICA noon pa. kung titingnan ang Katesismo, ganito ang sinasabi:

Holy Baptism is the basis of the whole Christian life, the gateway to life in the Spirit (vitae spiritualis ianua),4 and the door which gives access to the other sacraments. ThroughBaptism we are freed from sin and reborn as sons of God; we become members of Christ, are incorporated into the Church and made sharers in her mission: "Baptism is the sacrament of regeneration through water in the word." (see Catechism online:  http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p2s2c1a1.htm)

NAPAKALINAW NA ITINURO NG SIMBAHANG CATOLICA ang tunay na pagiging born again kung inyo lamang uunawain ang Baptismal doctrine nito sa Katesismo.

So hindi talaga sya tinabunan, even Catholic church urges every people to be born again through water and spirit which can only be received through baptism. HINI SYA TINABUNAN, ginawang isyu lamang yan ng mga walang magawang pastor para makapangloko ng mga tao mula sa banal na iglesia. they wanted to gain members through attacking the Catholic church at ngayon na pinagsasabihan sila, sila pa ang may ganang mambatikos even they are clearly committing fallacies!!! Akala kasi nila na ang salvation ay instant na medaling makuha…


(itutuloy ang ibang parte)30 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. MATEO 22:29 "MALING-MALI KAYO, PALIBHASA'Y DI NINYO ALAM ANG MGA KASULATAN NI ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS"!

  ISAIAS 57 HINATULAN ANG PAGSAMBA NINYO SA MGA DIYUS-DIYOSAN!! SI HESUS ANG KATOTOHANAN! ANG LAHAT NG MGA NAGTUTURO NG HINDI ITINURO NI HESUS AY SINUNGALING! AT ALAM NAMAN NATIN NA ANG AMA NG KASINUNGALINGAN AY ANG DIYABLO! JUAN 8:44

  ReplyDelete
 3. aber mas nakakaalam ka pala kaysa sa mga scholars majority Jews people na na sa pananaliksik at Theologians na nagkaisa mula noong 325 A.D. 66 canonized books ang resulta...mas nakakatuwa ang kabulagan mo dahil sumampalataya ka sa katuruan mula sa mga mysteryosong pagtuturo na walang kailan man matibay na basihan...

  ReplyDelete
 4. tanong ko ano ba ibig sabihin ng bautismo? naniniwala ka ba na wala sa Biblia yung sinasabi mo na pagbautismo sa bata? at maniniwala kaba na mali ang kaunawaan mo sa born again? kung hindi paki post po ng sagot...

  ReplyDelete
 5. ang mga HUDYO AY MAY 66 CANONIZED BOOKS??? NAGPAPATAWA KA BA?? ANG MGA JUDIO PO NA HINDI NANINIWALA SA CRISTIANISMO AY HINDI KAYLANMAN NAGKAROON NG 27 NEW TESTAMENT BOOKS, BAGKUS AY NAGCOMPILE NG SARILI NILANG BIBLIA NA TANGING SINALI NILA AY ANG OLD TESTAMENT BOOKS NA NASUSULAT SA KANILANG WIKA.

  ReplyDelete
 6. [mas nakakatuwa ang kabulagan mo dahil sumampalataya ka sa katuruan mula sa mga mysteryosong pagtuturo na walang kailan man matibay na basihan...]

  -->KUNG HINDI PO TAYO TANGA, SANA NALINAWAN TAYO NA ANG SEPTUAGINT NA BIBLIA NA GINAGAMIT NI SAN PABLO SA PAGTUTURO AY MAY LAMANG AKLAT-DEUTEROCANONICO NA SYANG WALA NAMAN SA BIBLIA NINYO. AT KUNG HINDI RIN PO TAYO TANGA, SANA ALAM PO NATIN NA ANG IGLESIANG NAGCANONIZED SA MGA AKLAT NA MATATAGPUAN SA BIBLIA AY ANG SIMBAHANG KATOLIKO AT HINDI ANG DAY BY DAY MINISTRIES NGI HINDI ANG CHURCH KUNO NG BORN AGAIN

  ReplyDelete
 7. [tanong ko ano ba ibig sabihin ng bautismo? naniniwala ka ba na wala sa Biblia yung sinasabi mo na pagbautismo sa bata? at maniniwala kaba na mali ang kaunawaan mo sa born again? kung hindi paki post po ng sagot...]


  -->MAS NANINIWALA AKO NA HINDI KAYLANMAN IPINAGBAWAL NG BIBLIA NA MAGBAUTISMO NG BATA... INFANT BAPTISM IS NEVER AGAINST THE BIBLE. IN FACT, IT IS BEING SUPPLICATED BY BIBLICAL TRADITION PROVEN BY OUR CHURCH FATHERS AND THEOLOGIANS. ANG MGA CHURCH FATHERS NA ITO AY NABUHAY MALAPIT SA PANAHON NI KRISTO HINDI TULAD NG PASTOR MO NA KAMAKAYLAN LANG LUMITAW NA PARANG KABUTE

  ReplyDelete
 8. ang pinaka nakatatawang komento na narinig ko,

  "ANG JUDIO AY NAGCOMPILE NG 66 CANONIZED BOOKS"


  -->isang katangahan ano po? Ang mga Judio na hindi Cristiano kaylanman ay hindi nagkaroon ng mga aklat ng Bagong tipan lalo na't hindi naman sila naniniwala kay Cristo. Mangyaring pakitunghayan po muna ulit ang mga aklat-kasaysayan ukol sa paraan ng pag-canon ng mga aklat na isasali sa Biblia.

  KUNG MAALAM TAYO SA KASAYSAYAN, DAPAT ALAM NATIN NA ANG CANON NG MGA JUDIO AY MAY 39 BOOKS LAMANG BUNSOD SA NAPAGDESISYUNAN NG MGA PINUNO NG JUDAISMO SA KUNSILYO NG JAMNIA
  PERO BAKIT ANG MGA PROTESTANTE NA NANINIWALA SA CANON NG JUDIO AY MAY 66 BOOKS?? SUMOBRA PO ATA SILA, ANO PO???

  ReplyDelete
 9. Catholic False Doctrine 1
  The Roman Catholic Church claim to have power over the Bible and authority to change it when they see fit.

  "The Pope has the power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. The Pope has the authority and often exercised it, to dispense with the command of Christ." (Decretal, de Tranlatic Episcop. (The pope can modify divine law) Ferraris' Ecclesiastical Dictionary)

  "The authority of the Church could therefore not be bound to the authority of the Scriptures, because the church had changed the Sabbath into Sunday, not by command of Christ, but by it's own authority." (Canon and Tradition. page 263)

  "The doctrines of the Catholic Church are entirely independent of Holy Scripture." (Familiar Explanation of Catholic Doctrine. Rev. M Muller, page 151)

  Where in God's Word does He give any kind of authority to a person (other than Christ), or a church body to change His laws or His Word? Nowhere! Even if it was true that Jesus said He would build His church upon Peter, (which it isn't, see was Peter the first pope), that still doesn't give a mere mortal, sinful man the authority to change the precepts of our ALMIGHTY, MOST HOLY, CREATOR GOD!! Not a chance! What blasphemy to even think it! So does God say we must live by the words of the Pope, or by the words of God Himself?

  Matthew 4:4 ...'But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.'

  1 Peter 1:25 ...'But the word of the Lord endureth for ever. And this is the word which by the gospel is preached unto you.'

  Hebrews 4:12 .....'For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.'

  This is very clear. We are to live by the Word of God ALONE. Which means no man or church has been given the authority to change God's Word. Is the word of the pope able to discern the thoughts and intents of the heart? No, only God is able to do this. Therefore the pope CANNOT have any authority over God's Word in the Bible.

  ReplyDelete
 10. Catholic False Doctrine 2
  The Roman Catholic Church SELLS THE GOSPEL through Indulgences.

  "The Church also commends almsgiving, indulgences and works of penance undertaken on behalf of the dead ... An indulgence is partial or plenary according as it removes either part or all of the temporal punishment due to sin. Indulgences may be applied to the living or the dead." (Catholic Catechism)

  The Roman Catholic Church teaches that after death, everyone who has sinned will go to "purgatory", where they will face punishment for their sins. After this they are then allowed into the heavenly kingdom, once they have "PAID" for their sins. But with an indulgence, you can pay the church some money and you will receive an indulgence which will either reduce your time in "purgatory" or erase it all together. By the way, the Vatican was built on indulgences, and Martin Luther exposed the error of indulgences back in the 1500's with his 95 Thesis.

  Now anyone who knows the Bible will see that there is grave error in this teaching, because not only is the grace of God a FREE GIFT to anyone, but Christ Jesus PAID the FULL PRICE for our sins.

  And what did Simon Magus, the Pagan sorcerer try to do? He tried to BUY the gift of God WITH MONEY, and the apostle Peter sharply rebuked him in very strong words, telling him that his money will die with him!

  Ephesians 2:8 ...'For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God.'

  Have you ever heard of a free gift that you had to pay for? So why does the Catholic Church do this? So they can line their pockets with filthy money. And did you know that the Vatican was built from the selling of indulgences? Yes, it was not only built upon a Pagan burial site. It was built from SELLING the gospel!

  ReplyDelete
 11. Catholic False Doctrine 3
  The Roman Catholic Church claim that Mary was sinless.

  "The church has become ever more aware that Mary "full of grace" through God was redeemed from the moment of her conception. This is what the dogma of the Immaculate Conception confesses ..... Mary was.... from the first moment of her conception ...... preserved immune from all stain of original sin." (Catechism of the Catholic Church, 491)

  Not only does the Bible declare that ALL have sinned and come short of the glory of God (Romans 3:23), but Mary herself declared that she needed a Saviour.

  Luke 1:46-47 .....'And Mary said, My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God MY Saviour.'

  ReplyDelete
 12. Catholic False Doctrine 4
  The Roman Catholic Church claim that Mary is in Heaven and is co-redeemer with Jesus.

  "That we may rightly say she (Mary) redeemed the human race together with Christ." (Benedict XV, Inter Sodalicia, 1918)

  "In fact, by being assumed into Heaven she (Mary) has not laid aside the office of salvation, but by the manifold intercession she continues to obtain for us the grace of eternal salvation." (John Paul II, Dives in Misericordia, 1980, quoting Lumen Gentium)

  Praise God that we have His Word to expose these false and dangerous teachings. There is ONLY ONE Mediator between God and man, and that is Christ Jesus. The Bible also reveals that those who have died in Christ are still in their graves awaiting the resurrection. Mary is in her grave, NOT in heaven.

  1 Timothy 2:5 .....'For there is one God, and ONE MEDIATOR between God and men, the man Christ Jesus.'

  ReplyDelete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. Catholic False Doctrine 5
  The Roman Catholic Church claim that salvation is only possible through herself.

  "There is no salvation outside the church (Roman Catholic Church)." (Pope John Paul II, Radio Message for Francisan Vigil at St Peter's and Assisi, October 3, 1981)

  "Salvation is to be found nowhere but in the church (Roman Catholic Church), the strong and effective instrument of salvation is none other than the Roman Pontificate." (Pope Leo XIII, Allocution for the 25th Anniversary of his election, February 20, 1903. (Papal Teachings: The Church, Benedictine Monks of Solesmes, St Paul Editions, Boston, 1962, par. 653)

  Again, the Bible exposes this teaching of the Roman Catholic Church as false. Not only that, it is one of the most dangerous doctrines there is. To say that salvation lies only within the Roman Catholic Church is blasphemous against the ONLY ONE who can save us, which is Jesus Christ.

  Acts 4:10-12 .....'Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole. This is the stone which was set at nought of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.'

  ReplyDelete
 15. Catholic False Doctrine 6
  The Roman Catholic Church teach their members to pray the 'rosary' and other repetitive prayers.

  "The word Rosary means "Crown of Roses". Our Lady has revealed to several people that each time they say a Hail Mary they are giving her a beautiful rose and that each complete Rosary makes her a crown of roses .... In every apparition, the heavenly Mother has invited us to say the Rosary." (Quoted on a Catholic Website)

  Members are taught to say the hail Mary and repeat it over and over again. Not only that, if you watch any Catholic TV, and see the nuns praying, you will see that they send the vast majority of their prayers to Mary, rather than Jesus. So what does Jesus Himself say about repetitive prayers?

  Matthew 6:7 ...'But when ye pray, use NOT vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.'

  The above is just a very small selection of Roman Catholic teachings that are easily exposed as false by reading the Word of God in the Bible for yourself. There are so many people who have been deceived by this apostate church and they need to be called out of her. God is calling, come out of Babylon my people.

  ReplyDelete
 16. Catholic False Doctrine 7
  The Roman Catholic Church teach that sacraments are NECESSARY for salvation.

  "The Church affirms that for believers the sacraments of the New Covenant are necessary for salvation." (Catholic Catechism)

  Two things here. Not only does the Bible clearly state that we are saved by grace through faith alone in Christ Jesus, and NOT of works. But these sacraments are not the kind of "works" that even the Bible commends us to do. These are purely Roman Catholic sacraments like the mass (which is different from Biblical communion), and baptism by sprinkling (again, different from Biblical baptism).

  Ephesians 2:8-9 ...'For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves; it is the gift of God; Not of works lest any man should boast.'

  ReplyDelete
 17. Catholic False Doctrine 8
  The Roman Catholic Church teach that the Priests literally bring down Christ Jesus into the bread and wine of Mass.

  "It is by the conversion of the bread and wine into Christ's body and blood that Christ BECOMES PRESENT in this sacrament ... By the consecration the transubstantiation of the bread and wine into the Body and Blood of Christ is brought about. Under the consecrated species of bread and wine Christ himself, living and glorious, is present in a true, real and substantial manner ... In this divine sacrifice which is celebrated in the Mass, the SAME Christ who offered himself once in a bloody manner on the altar of the cross IS CONTAINED and offered in an unbloody manner." (Catholic Catechism)

  The Catholic Church teaches that the Priests have the power to call Christ Jesus down from heaven and place Himself into the round wafer and wine. There to be offered as a sacrifice over and over again! What blasphemy! The Bible clearly teaches that Jesus Christ offered Himself a sacrifice ONCE for all. And yet in the Roman Catholic Church Christ is sacrificed over and over again.

  Hebrews 7:27 ...'Who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins and then for the people's; for this He did ONCE, when He offered up himself.'

  Hebrews 10:12 ...'But this Man, after He had offered ONE SACRIFICE FOR SINS FOR EVER, sat down on the right hand of God.'

  ReplyDelete
 18. Catholic False Doctrine 9
  The Roman Catholic Church teach that all sins MUST be confessed to a Catholic Priest.

  "One who desires to obtain reconciliation with God and with the Church, must confess to a priest ... Confession to a priest is an essential part of the sacrament of Penance."

  Acts 13:38 ...'Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man [Jesus] is preached unto you the forgiveness of sins.'

  Matthew 6:9-13 ...'Our Father which art in heaven ... forgive us our debts, as we forgive our debtors.'

  There is not the slightest hint in the Bible that says we need another mediator other than Christ Jesus (1 Timothy 2:5). And it is very clear from God's Word that we have DIRECT access to God through Christ Jesus and the only one other than God who can forgive sins is Jesus Christ Himself (Matthew 9:6).

  So we have yet another blasphemous teaching from the Roman Catholic Church.

  ReplyDelete
 19. Calling the Priests "Father" is forbidden
  FACT: Catholics are taught to call their priest, "Father", as a religious title of respect. Christians in the first century never called their leaders, "father". This first happened hundreds of years later.
  Click to View
  Question #1: Does Jesus approve of calling the leaders of the church, "Father"?
  Answer: Matthew 23:9

  "Do not call anyone on earth your father; for One is your Father, He who is in heaven. Matthew 23:9

  ReplyDelete
 20. Praying repetitive words using Rosary beads is forbidden.

  FACT: Catholics pray repetitive words with Rosary Beads that were first invented in 1090 AD, by "Peter the Hermit" and made popular by St. Dominic in 1208 AD. Catholics believe that Mary appeared to St. Dominic in 1208 AD, at the church of Prouille and revealed the Rosary Beads to him. From this time, Catholics prayed 15 sets of 10 consecutive "hail Marys" in a row (150 times), in the Rosary. However, in 2003 AD, Pope John Paul added a new set of Mysteries, so now it is 20 sets of 10 "Hail Marys", (200 times in the Rosary, in total.) Catholics will vainly appeal to Psalm 136 that alternates the same phrase 26 times with 26 different blessings God gives us. It is not 26 in a row as with the rosary! This is also a song, not a prayer. Revelation 4:8 has "angels singing" not "men praying".

  Historical note: Roman Catholics borrowed the idea of praying with beads from the pagan religions who were already using them hundreds of years before: In 456 AD, Hindus are thought to have introduced the concept of praying with beads to the world. The earliest reference to a rosary (boberkhas) is in their "Jain Canon" (456 AD) These boberkhas had various numbers of beads 6,9,12,18,36 (any sub-multiple of 108) Islam (610 AD) uses a rosary of 99 beads, one for each of the names of God. Buddhists have 108 prayer beads on the string. The Rosary is of pagan origin and no Christian prior to 1000 AD used beads to pray.

  Question #1: Did Jesus forbid repetitive prayer using Rosary Beads?
  Answer: Matthew 6:7

  "And when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard for their many words. Matthew 6:7

  ReplyDelete
 21. Virgin Mary

  FACT: Roman Catholics are taught the virgin Mary never had sex after Jesus was born and that Jesus had no brothers and sisters. The Pope teaches that Mary is the mediator between God and man. Catholics also engage in more praising of Mary than Jesus Christ himself and actually pray to her to have their prayers answered. Rosary Beads graphically represent how Roman Catholics heap 10 times more praise upon Mary than God himself. Of the 59 total beads of the Rosary, 53 beads are "Hail Marys", but only 6 beads are "Our Father". The Rosary most often ends with a "Hail, Holy Queen" prayer to Mary, not God.

  Question #1: Did Jesus have brothers and sisters from the womb of Mary?

  Answer: Matthew 13:55-56
  "Is not this the carpenter's son? Is not His mother called Mary, and His brothers, James and Joseph and Simon and Judas? "And His sisters, are they not all with us? Where then did this man get all these things?" Matthew 13:55-56

  Question #2: Did Joseph begin normal sexual relations with his wife after Jesus was born?

  Answer: Matthew 1:24-25
  "And Joseph awoke from his sleep and did as the angel of the Lord commanded him, and took Mary as his wife, but kept her a virgin until she gave birth to a Son; and he called His name Jesus." Matthew 1:24-25

  Question #3: The Bible says there is only one mediator between God and man. Is mary that one mediator?

  Answer: 1 Timothy 2:5
  "For there is one God, and one mediator also between God and men, the man Christ Jesus." 1 Timothy 2:5

  Question #4: Catholics engage in endless praise of Mary. When a woman praised Jesus' mother to his face, did Jesus commend encourage this woman to continue praising Mary?

  Answer: Luke 11:27-28
  "While Jesus was saying these things, one of the women in the crowd raised her voice and said to Him, "Blessed is the womb that bore You and the breasts at which You nursed." But He said, "On the contrary, blessed are those who hear the word of God and observe it."" Luke 11:27-28

  ReplyDelete
 22. All Christians are saints

  FACT: The Pope says only very special dead Catholic people qualify to be called "saints". For example, Pope John Paul II could not make Mother Teresa a saint (official canonization) until after she was dead. The average Catholic in the pew is never called a "saint" dead or alive! In fact if a pew dwelling Catholic started calling himself a "saint", he would be rebuked by the parish priest!

  Question #1: Was every living Christian in the church in Corinth called a saint?

  Answer: 1 Corinthians 1:2
  "To the church of God which is at Corinth, to those who have been sanctified in Christ Jesus, saints by calling, with all who in every place call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours" 1 Corinthians 1:2
  Question #2: Did Paul write the book of Ephesians to dead saints?
  Answer: Ephesians 1:1

  "Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, To the saints who are at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus" Ephesians 1:1

  Question #3: Was the average Christian in the church at Philippi called a saint, in distinction to bishops and deacons?

  Answer: Philippians 1:1
  "Paul and Timothy, bond-servants of Christ Jesus, To all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, including the overseers and deacons" Philippians 1:1

  Question #4: Was every Christian living in Rome called to be a saint?
  Answer: Romans 1:7
  "to all who are beloved of God in Rome, called as saints: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ." Romans 1:7

  ReplyDelete
 23. All Christians are priests

  FACT: The Pope decided to reserve the title of "priest" to worn by church leaders only. The average pew dwelling Catholic never refer to themselves as "priests". In fact if a lay Catholic started calling himself a "priest", he would be rebuked by "the parish Priest"!

  Question #1: Did Jesus make all Christians to be priests, including the average member in the pew?

  Answer: 1 Peter 2:5,9; Revelation 1:6; 5:10
  "you (all Christians) also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. " 1 Peter 2:5

  "But you (all Christians) are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light; " 1 Peter 2:9

  "Jesus has made us (all Christians) to be a kingdom, priests to His God and Father—to Him be the glory and the dominion forever and ever. Amen." Revelation 1:6

  "You have made them (all Christians) to be a kingdom and priests to our God; and they will reign upon the earth." Revelation 5:10

  ReplyDelete
 24. Bishops must be Married.

  FACT: In 1079 AD celibacy was first enforced for priests and bishops by Pope Gregory VII. Before this time, they were permitted to marry.

  Question #1: Does the Bible teach that a bishop (overseer) must be married AND ALSO have children as one of the conditions of being qualified to be a bishop?

  Answer: 1 Timothy 3:2-5
  "A bishop, then, must be above reproach, the husband of one wife, temperate, prudent, respectable, hospitable, able to teach, not addicted to wine or pugnacious, but gentle, peaceable, free from the love of money. He must be one who manages his own household well, keeping his children under control with all dignity (but if a man does not know how to manage his own household, how will he take care of the church of God?)" 1 Timothy 3:2-5

  Question #2: In the very next chapter of the Bible after bishops are told they must be married with children, does the Holy Spirit warn that "forbidding to marry" is a "doctrine of demons"?

  Answer: 1 Timothy 4:1-3

  "But the Holy Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons, by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron, men who forbid marriage and advocate abstaining from foods which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth." 1 Timothy 4:1-3

  ReplyDelete
 25. Peter was married

  FACT: Most Catholics believe that Apostle Peter was the first Pope and was not married. As one Roman Catholic leader said, "if Peter had a wife when he first met Jesus, he got rid of her quick!"

  Question #1: Did Peter have a wife?

  Answer: Mark 1:30
  "Now Simon's mother-in-law was lying sick with a fever; and immediately they spoke to Jesus about her." Mark 1:30

  Question #2: Did Paul say all the apostles including Peter had a right to be married?

  Answer: 1 Corinthians 9:5
  "Do we not have a right to take along a believing wife, even as the rest of the apostles and the brothers of the Lord and Cephas?" 1 Corinthians 9:5

  ReplyDelete
 26. Latin Mass forbidden

  FACT: For over 1000 years, the Roman Catholic church often conducts their mass services entirely in the Latin language, when no one sitting in the pews understands the Latin language. Most Roman Catholics who have sat through such a Latin Mass service have wondered what is going on. It was not until 1965 AD that the Pope finally understood 1 Cor 14:19 and allowed masses to conducted in the same vernacular language of the local people. (English in North America)

  Question #1: Is Latin Mass forbidden in the Bible when no one in the pews understands Latin?

  Answer: 1 Corinthians 14:19
  "in the church I desire to speak five words with my mind so that I may instruct others also, rather than ten thousand words in an unknown tongue." 1 Corinthians 14:19

  ReplyDelete
 27. Worshipping idols, icons and images violates the 2nd commandment.

  FACT: Catholics regularly bow down to idols, icons and images of Jesus, Mary and the apostles, kissing the feet of the statues and praying to them. Now Catholics get very upset when you accuse them of worshipping Mary. They deny they are worshipping Mary with loud illogical and irrational protests. What these need to understand, is that the Bible teaches that WE ONLY PRAY TO DEITY and Christians considers it paganism and polytheism to pray to anyone EXCEPT the Father, Son or Holy Spirit. So while Catholics pray to Mary, they fail to comprehend that only deity is to be prayed to, and this is the underlying reason why non-Catholics correctly lay the charge they worship Mary AND ALL THE SAINT, they pray to. The Bible clearly teaches that all dead humans, though conscious in the spirit world, are unable to know anything, much less hear prayers addressed to them. Bowing down to icons and kissing them etc. so closely resemble idol worship it is actually shocking that any Roman Catholic would attempt to defend the practice. But again, they simply do the practice but deny it is worship. To illustrate the point, Muslim deny they are worshipping the moon god as their "Allah" as moon worship is even condemned in the Koran. But the fact of history is that Muhammad rid the Kaaba in Mecca of the 365 gods inside the cubical building, but retained the one on the roof known as the moon god "Hubal". Muhammad simply took the moon god from the roof, denied it was the moon god and called Hubal "Allah". The historical vestage of this origin is confirmed in that every mosque in the world has a crescent moon on the roof… just like the original Hubal moon god on the roof of the Kaaba. Muslims get mad when you point out that Allah is really the moon god and Catholics get mad when you point out they are worshipping the Mary and the saints when they pray to them. When a child stands in the middle of a room and puts his hand over his eyes and says, "you can't see me", that doesn't mean they are invisible, except in the mind of the child. Roman Catholics put their hands over their eyes and say, "We do no worship idols and we do not consider praying to Mary and act of worship". Saying so doesn't make it so. Roman Catholic apologists who harshly criticize protestants who accuse them of worshipping idols and Mary need to take a close look in the mirror and be honest with reality. At the very least, they could tone down their ranting against protestants "misrepresenting Catholic faith" with a bit of self-reflection and a good history lesson.
  Historical note: The Pope deleted the 2nd of the 10 commandments so they could use statues & images in worship. They split the 10th commandment on coveting into two commandments so they could still have 10 in number. Don't believe this? Look at the list of 10 commandments published by the Roman Catholic church! The issue here is not how the Ten Commandments are numbered, rather the issue is that most published lists of the 10 commandments do not include the words, "you shall not for yourself an idol". Open your Catholic Bible and look for yourself!

  Question #1: Does the 2nd commandment approve of bowing down and kissing idols?

  Answer: Exodus 20:4
  "You shall not make for yourself an idol, or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth. You shall not worship them or serve them." Exodus 20:4-5

  ReplyDelete
 28. Baptism is full immersion in water, not sprinkling.

  FACT: The Catholic church baptizes babies by sprinkling a little water on them.
  Historical note: Greek work for baptism literally means immersion. There are separate words in Greek for sprinkling, pouring and immersion. Only the Greek word for immersion is ever used for Baptism in the Bible. The first recorded case of sprinkling was in 257 AD to someone on a sick-bed. It was then an exception to the rule and brought about fierce opposition from the whole church. Not until 757 AD did the church accept sprinkling in such sick-bed cases of necessity. It wasn't until 1311 AD, when the Catholic council of Ravenna, declared that sprinkling was and acceptable substitute for immersion and from that time forward sprinkling replaced immersion in the Roman Catholic church. The Orthodox church refused sprinkling and still immerses to this day.

  Question #1: Was Jesus baptized by full immersion in the Jordan River?

  Answer: Matthew 3:16
  "After being baptized, Jesus came up immediately from the water; and behold, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove and lighting on Him" Matthew 3:16

  Question #2: When Philip baptized the Eunuch, did both of them go into the water?

  Answer: Acts 8:38-39
  "And he ordered the chariot to stop; and they both went down into the water, Philip as well as the eunuch, and he baptized him. When they came up out of the water, the Spirit of the Lord snatched Philip away." Acts 8:38-39

  Question #3: Can babies be baptized since they do not first believe?
  Answer: Mark 16:16; Acts 8:36-37

  "He who has believed and has been baptized shall be saved; but he who has disbelieved shall be condemned. Mark 16:16
  "As they went along the road they came to some water; and the eunuch said, "Look! Water! What prevents me from being baptized?" And Philip said, "If you believe with all your heart, you may." Acts 8:36-37

  Question #4: Can babies be baptized since they do not first repent?
  Answer: Acts 2:38

  "Brethren, what must we do?" Peter said to them, "Repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins; and you will receive the gift of the Holy Spirit. Acts 2:37-38

  ReplyDelete
 29. Original sin is false doctrine

  FACT: Catholics say that infants inherit their parent's sin at conception and are therefore spiritually condemned and totally wicked.

  Question #1: Is the doctrine of inherited original sin found in the Bible?

  Answer: Ezekiel 18:20
  "The person who sins will die. The son will not bear the punishment for the father's iniquity, nor will the father bear the punishment for the son's iniquity; the righteousness of the righteous will be upon himself, and the wickedness of the wicked will be upon himself." Ezekiel 18:20

  Question #2: Did Jesus say little children are better models of purity and conduct than adults?

  Answer: Matthew 18:2-3
  "And He called a child to Himself and set him before them, and said, "Truly I say to you, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven." Matthew 18:2-3

  ReplyDelete

Please keep the Comment Box free from AD HOMINEMS and other forms of fallacies. May God bless us and lead us to the FULLNESS OF TRUTH.